Σχολικές Προβολές 2020-2021

Σχολικές Προβολές 2020-2021

Σχολικές προβολές 2020-2021

Πρόγραμμα ταινιών

  • Οι σχολικές προβολές αποτελούνται από επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους πρώτης προβολής και από μία συζήτηση με τους μαθητές.
  • Οι μαθητές, μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος, ανακαλύπτουν τεχνικές κινηματογράφησης και εμβαθύνουν στους τρόπους αφήγησης.
  • Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υλικό προετοιμασίας πριν την προβολή.

 

Οι σχολικές προβολές είναι χωρισμένες σε τέσσερις ηλικιακές ομάδες:

Μετάβαση στο περιεχόμενο