ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα

για σχολεία γενικής

και ειδικής αγωγής.

Ενισχύει την κουλτούρα συμπερίληψης!

Φεστιβάλ

Φεστιβάλ

Ψηφιακή πλατφόρμα προβολών

Ψηφιακή πλατφόρμα προβολών

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση
Skip to content