Από 21 (είκοσι μία) Δεκεμβρίου

θα μπορούμε

να βλέπουμε τις ταινίες του Φεστιβάλ από τον υπολογιστή ή το τάμπλετ μας.

Με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό;

Θα πατήσουμε εδώ

και θα εμφανιστεί

η Ψηφιακή Πλατφόρμα Προβολών

με όλες τις ταινίες του Φεστιβάλ.

Τις ταινίες μπορούμε

να τις δούμε δωρεάν.

Φεστιβάλ

Φεστιβάλ

Ψηφιακή πλατφόρμα προβολών

Ψηφιακή πλατφόρμα προβολών

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση
Skip to content