ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής που ενισχύει την κουλτούρα συμπερίληψης

Μετάβαση στο περιεχόμενο